Gelecek Global Trendler & Yeni İş Modelleri

Tüketici beklentileri, sosyal olgular, e-ticaret, ilerleyen teknoloji ve bir çok değişim faktörünün iş modellerini nasıl dönüştüreceğini öngören ve tüketim trendlerine yansıyacak alanlara dikkat çekerek stratejik aksiyonlar için ufuk açan eğitim ve konuşmalar

Eğitim ve Konuşma Başlıkları

Global Trendler, Hayatı Kolaylaştıran Teknolojiler ve İş Modellerine Etkisi

Global Dönüşümün 3 Devi

Perakendenin Geleceği – “Gelecek Nesil Mağazacılık Neye Benzeyecek?”

Geleceğin Meslekleri

Corona Sonrası Değişen Trendler ve Tüketimin Yeni Şekli

Speaker Agency Talks
İnsan Kaynakları Zirvesi 2019

NOT: Eğitim ve konuşmaların dili Türkçe’dir. İngilizce talep edebilirsiniz.

Zehra Elif Zevulun’un exclusive konuşma ajansı Speaker Agency‘dir. Konuşma talepleriniz için lütfen Speaker Agency ile iletişime geçiniz.

info@speakeragency.com.tr / +90 212 401 3545

Örnek Eğitim ve Referanslar